Знак 1.28 — Падение камней. Участок дороги, на котором возможны обвалы, оползни, падение камней.

ZNAK 1.28 — PADENIE KAMNEJ. UChASTOK DOROGI, NA KOTOROM VOZMOZhNY OBVALY, OPOLZNI, PADENIE KAMNEJ